Sunday, 8 September 2013

Balai Cerap Kompleks Baitul Hilal Teluk Kemang


Balai cerap di Kompleks Baitul Hilal, Teluk Kemang di sini yang mula beroperasi bulan lalu, bakal menjadi daya tarikan terbaru pusat peranginan Port Dickson.

Memiliki teleskop tercanggih di Asia Tenggara serta terbesar di Malaysia bernilai RM1.8 juta, balai cerap itu menjadi pusat kegiatan melihat anak bulan, kajian bintang dan sistem cakerawala bagi menjana kemajuan ilmu falak. Balai cerap ini juga satu usaha meningkatkan kesedaran dalam bidang astronomi pada kalangan pelajar dan orang ramai.

Antara kemudahan yang terdapat di balai cerap setinggi dua tingkat itu ialah dewan yang boleh menampung 200 orang, surau dan bilik kuliah serta galeri yang menempatkan bahan sejarah berkaitan cerapan dan astronomi dalam Islam.

Pengurusan balai cerap ini dilakukan secara usahasama antara Jabatan Mufti Negeri Sembilan dan Universiti Malaya (UM). Selain balai cerap, Kompleks Baitul Hilal yang terletak di atas kawasan seluas 1.2 hektar itu turut menempatkan sebuah hotel iaitu Klana Beach Resort Port Dickson.

Hotel setinggi tiga tingkat dengan 82 bilik serta tiga apartmen itu mula beroperasi Disember lalu dan tetamunya mempunyai akses untuk terbabit dalam program cerapan anak bulan hijrah yang akan dilakukan setiap bulan oleh jabatan mufti dan UM. 

Projek pembinaan balai cerap dan hotel tersebut adalah usahasama antara Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (Jawhar) dengan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (Mains) yang merupakan pemilik tanah.

Projek menelan belanja RM30 juta yang mana RM18 juta dibiayai melalui peruntukan Jawhar manakala selebihnya peruntukan MAINS.

Bengkel Selami Jiwa Aplikasi - Pusat Kaunseling MAINS


Seramai 50 peserta telah menyertai Bengkel Selami Jiwa Aplikasi yang dianjurkan oleh Pusat Kaunseling MAINS bertempat di Dewan 4, Klana Beach Resort, Port Dickson. Bengkel ini berlangsung selama 3 hari bermula 6 September 2013 hingga 9 September ini.

Bengkel Selami Jiwa yang dianjurkan ini bertujuan bagi memberi kefahaman dan kesedaran pendekatan Creative Art Therapy Berperspektif Islam. Ia juga adalah salah satu kaedah atau pendekatan kontemporari yang boleh digunakan dalam profesyen pertolongan mahupun kebajikan.

Menurut Penyelaras Program, Puan Aminah Nor binti Bujang, bengkel ini juga dianjurkan bagi memberi pendedahan pada peringkat pengenalan mengenai penggunaan khidmat menolong “Islamic Creative Art Therapy” kepada peserta.

Selain itu, ianya dapat mempromosikan Pusat Kaunseling MAINS sebagai satu alternatif perkhidmatan sosial yang ditawarkan untuk manfaat masyarakat.

Hadir sama, Setiausaha MAINS,Tuan Kamal Amran bin Kamarudin serta Ketua Eksekutif PK MAINS, Tuan Hj Norazman bin Amat.

Bengkel Selami Jiwa Aplikasi (Islamic Creative Art Therapy)
Tempat : Dewan 4, Klana Beach Resort, Port Dickson
Tarikh : 08 September 2013
Masa : 12.30 tengah hari – 2.00 ptg

MAKMAL KAJIAN PELAN INDUK TRANSFORMASI PEMBANGUNAN HARTANAH WAKAF DI MALAYSIA SIRI 2

Tarikh : 4 – 5 September 2013
Tempat : Hotel PantaiPuteri (JAWHAR-MAIM), Tanjung Kling, Melaka


Akauntan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS) merangkap Pengurus Perbadanan Wakaf Negeri Sembilan (PWNS) iaitu Tuan Haji Azzerol Effendi Bin Abdul Kadir telah dijemput oleh Yayasan Wakaf Malaysia bagi menghadiri Makmal Kajian Pelan Induk Transformasi Pembangunan Hartanah Wakaf Di Malaysia Siri 2.

Tujuan makma lini diadakan adalah bagi menyemak dan memuktamadkan Draf Laporan Akhir Kajian Pelan Induk Transformasi Pembangunan Hartanah Wakaf Di Malaysia. Seramai 22 orang peserta telah dilibatkan dalam makma lini yang terdiri daripadawakil Unit Perancang Ekonom iJabatan Perdana Menteri, Jabatan Wakaf Zakat dan Haji (JAWHAR), Yayasan Wakaf Malaysia (YWM) dan Majlis Agama Islam Negeri-Negeri.

Objektif Kajian Pelan Induk Transformasi Pembangunan Hartanah Wakaf Di Malaysia adalah :
 a. Mengenalpasti scenario semasa pengurusan dan pembangunan wakaf di Malaysia serta potensi sebenar instrumen wakaf dalam pembangunan ummah.
 b. Menganalisa situasi semasa pembangunan hartatanah wakaf di Malaysia.
 c. Mengenalpasti kaedah terbaik dan bersesuaian dalam usaha membuka nilai (unlocking the value) harta-harta wakaf
 d. Menghasilkan model-model berikut bagi memastikan pembangunan wakaf pada masa akan datang dilaksanakan secara tersusun, iaitu;
    i. Model PembiayaandanPenjanaan
   ii. Model Pembangunan danPengagihan
   iii. Model PengurusanHartanah
   iv. Model Perniagaan
    v. Model Pusingan Dana Kepentingan Kajian

 a. Memaksimakan pembangunan tanah wakaf di seluruh Malaysia di atas tanah wakaf yang strategik serta boleh dibangunkan segera bagi memberi pulangan maksima kepada pentadbir-pentadbir wakaf sekaligus dapat membantu meningkatkan nilai tanah tersebut;


 b. Membantu MAIN dalam membangunkan tanah-tanah wakaf yang berpotensi terutamanya bagi tanah wakaf yang terletak di bandar-bandar utama Malaysia;

 c. Menentukan gred yang bersesuaian bagi setiap cadangan pembangunan hartanah wakaf seterusnya mengklasifikasikan pelan tindakan bagi pelaksanaan cadangan tersebut;

 d. Memastikan setiap cadangan pembangunan hartanah wakaf adalah relevan dan bukan hanya dijadikan sebagai kajian akademik semata-mata;

 e. Memastikan pembangunan hartanah wakaf berbentuk ekonomi atau sosial berdasarkan kepada lima kategori iaitu agama, pendidikan, kesihatan, makanan dan perumahan serta mengenalpasti projek bagi setiap kategori mengikut keutaman

 f. Mewujudkan alternatif terbaik dalam membantu memberi kesedaran dan kefahaman kepada masyarakat terhadap amalan berwakaf di samping mewujudkan unit khas R&D yang dapat mengkaji wakaf secara terperinci sebelum dilaksanakan;

 g. Menetapkan pelan tindakan yang holistic untuk diguna pakai oleh semua pihak yang terlibat dalam pembangunan wakaf; dan h. Memastikan pembangunan wakaf menjadi sebagai salahsatu agenda utama pembangunan negara serta dapat dilaksanakan selari dengan pelan dan syarat yang ditetapkan olehpihak berkuasa.